mkidn-logo-2

Udostępnienie filmów i notacji dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Fundacja Archiwum Filmowe "Drogi do niepodległości"

BNP Paribas 32 2030 0045 1110 0000 0102 2200

Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000223097 - przeznacz 1 %