Udostępnienie filmów i notacji dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

mkidn-logo-2

Fundacja Archiwum Filmowe „Drogi do niepodległości” zarejestrowana została w 2004 roku, założona przez Video Studio Gdańsk - pierwszego i najdłużej działającego, niezależnego producenta filmowego i telewizyjnego w Polsce.

W zbiorach Video Studio Gdańsk zgromadzono około 8.000 kaset telewizyjnych. To olbrzymie archiwum jest zapisem wydarzeń politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych, począwszy od roku 1981. Unikalną część archiwum tworzą materiały z pierwszego okresu „Solidarności” oraz stanu wojennego. Dotyczą one także innych wydarzeń społecznych i politycznych tego okresu oraz początku transformacji systemowej lat 90 tych. Nasze archiwum jest największym zbiorem dokumentacji telewizyjnej i filmowej, powstałej w kręgu kultury niezależnej w Polsce.

Zgromadzony zbiór jest dorobkiem wielu ludzi, w tym twórców zaangażowanych – często nawet z narażeniem życia – w budowanie Niepodległej Rzeczpospolitej oraz w działalność wolnych mediów. Tego dziedzictwa nie możemy zmarnować.

Fundacja Archiwum Filmowe „Drogi do niepodległości” powołana została w celu zabezpieczenia i uchronienia tych zbiorów przed utratą lub zniszczeniem. Zachowany materiał filmowy poddajemy regeneracji i zapisujemy na trwalsze nośniki obrazu. Opracowujemy go i katalogujemy. Przygotowujemy do upowszechniania, gdyż planujemy udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych. Chcemy również stworzyć odpowiednie warunki ich przechowywania.