mkidn-logo-2

Udostępnienie filmów i notacji dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tytułprof. Tomasz Strzembosz

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

logo MKiDN