Udostępnienie filmów i notacji dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

mkidn-logo-2
Tytułprof. Tomasz Strzembosz

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

logo MKiDN